LIVET BLIR FORANDRET NÅR ET MENNESKE DØR

Å miste noen av sine nærmeste, er en av de største utfordringene man møter i livet. Tiden etterpå er preget av mange og sterke følelser og reaksjoner.

 

Et dødsfall fører med seg mange praktiske oppgaver for de etterlatte.

Vi i begravelsesbyrået kan veilede og gi råd ved planlegging og gjennomføring av en gravferd.

      

Begravelsesbyrået Puntervoll ønsker å bidra til en verdig gravferd.

Junikveld

 

Å flytt deg nærmere inntil meg

her på kjøkkentrammen!

 

Den er så svinnende kort den stund

vi mennesker er sammen.

 

Hans Børli

 

 

Begravelsesbyrået Puntervoll as.  Jonas Rodvelts vei 35, 4372 Egersund. Telefon 51 49 50 50.