NÅR ET LITE BARN DØR

Hvis man mister barnet sitt, er sjokket og sorgen så voldsom at man kan føle behov for å forsøke å flykte. Flykte fra smerten og sannheten, prøve å beskytte seg selv fra virkeligheten. Mange er kanskje redde for å holde barnet, se på det og stelle det. Noen kan være redde for at det da kan bli vanskeligere å ta farvel. Det kan hjelpe å vite at smerten ikke blir annerledes eller større ved at man holder sitt døde barn og bruker tid sammen med det.

 

Det er viktig at de beslutningene man tar rundt avskjeden med barnet sitt er helt ens egne. Å ta avskjed med barnet sitt er en vanskelig og langvarig prosess. Det er viktig å samle minner om barnet og få sagt farvel i et tempo der man selv kan følge med følelsesmessig.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kan et menneske som har

mistet barnet sitt

noensinne bli menneske igjen ?

 

Ja.

Men aldri, aldri det

samme mennesket.

 

Gunvor Raen Jørstad

Å FÅ BEGYNNE PÅ NYTT

 

Det er viktig å få mulighet til å begynne på nytt. Det gjelder egentlig gjennom hele livet. Det er viktig at man får reise seg igjen og ta fatt med de berømte blanke arkene som Prøysen skrev om.

 

I realiteten er sorg en livslang prosess, dog er det ikke like vondt hele tiden. Av erfaring vet man at tiden vil mildne sorgen. Forskning viser at mennesker som bevarer et indre bånd til den som er død ved å ta vare på gode minner, er de som klarer seg best.

 

Sorg handler ikke om å legge noe bak seg, men å innlemme det i livet.

 

Livet er fylt av overganger. Det er viktig å ha drømmer, ønsker og planer selv om man ikke greier å nå alt. Det er viktig å våge å gå inn i nye kapitler av livet og ikke la seg låse fast til en fortid man ikke lenge kan bruke. Et ordtak lyder: «En ny start begynner med en avslutning». Det er viktig at man har like stor respekt for avslutninger som for begynnelser. Disse to periodene i livet berører hverandre.

 

Alle kan være med på å skape framtid og nye muligheter, hvis man avslutter skikkelig det som er nødvendig å avslutte. Slik kan man selv kan starte på nytt med det som har liv og framtid i seg.

Du ska få en dag i mårra

som rein og ubrukt står.

 

Alf Prøysen

NÅR BARN OG UNGDOM SØRGER

Også barn og ungdom sørger når de har mistet noen de var glade i. De kan ha de samme følelsene som voksne, men ikke alltid den samme måten å gi utrykk for sorgen på. Barn svinger raskt mellom ulike stemninger og følelsesutrykk. De er flinkere til å gå inn og ut av sorgen enn det voksne er. I det ene øyeblikket kan tårer og fortvilelse være det dominerende, og i neste øyeblikk er de langt inni lekens gode verden. For mange er lek og rollespill gode måter å bearbeide inntrykkene og de indre spenningene på. For barn i førskolealder kan det være vanskelig å forstå at den som er død aldri skal komme tilbake, og at døden er universell, det vil si at vi alle en gang skal dø.

 

Når barn har mistet noen de var glad i, er det viktig å være konkret og direkte fra første stund. Barn må få vite sannheten. Informasjonen må være tilpasset barnets alder. Lytt til barna og vær oppmerksom på det de har å fortelle. Korte samtaler og mye fysisk nærhet er det barn trenger når de sørger.

En del ungdommer bearbeider sorgen sammen med jevnaldrende. For mange er lystenning, blomster og dikt gode måter å gi sorgen utløp på. I forbindelse med ulykker ser vi ofte at ungdom legger ned blomster eller tenner lys i veikanten på ulykkesstedet og senere på den dødes gravsted.

For barn og ungdom er det som regel godt å få være med på det som skjer ved en gravferd. Mange har gode erfaringer med å la barn få se den døde og være med i seremonien. Gjennom ritualer blir det uvirkelige litt mer virkelig. Når barn får se kisten og den som er død, blir døden mer reell også for dem. Den de var glad i ble ikke bare plutselig borte.

La gjerne barna bruke egne utrykk for sorgen, som for eksempel å legge tegninger i den dødes kiste eller plukke blomster og legge på kisten. Det er samtidig viktig å ikke presse barn og ungdom til noe de ikke vil. Men barn kan motiveres. En voksen med mild autoritet kan hjelpe barn og ungdom med valg som kan være bra for dem på sikt. Hvis barn og ungdom vil delta i sorgritualer er det viktig at foreldre eller andre i nær relasjon, legger til rette for at dette kan bli en trygg opplevelse som også gir dem mulighet til å ta farvel, og at det blir en livserfaring å vokse på. Man har kommet langt hvis man forbereder dem godt, er sammen med dem når det skjer og gir dem mulighet til å bearbeide sine inntrykk etter at det hele er over.


Barn har som regel utallige spørsmål. Ved at barn og ungdom får være med i sorgritualene, ved at kommunikasjonen er åpen og sannferdig og ved å samtale med dem slik at de får anledning til å bearbeide inntrykkene sine om det som har hendt, legges et godt grunnlag for at barn får sørge på sin måte. Dette kan være et tungt ansvar for foreldre som selv er i sorg. Men det kan også gi grunnlag for et framtidig nært og trygt fellesskap for familien.

Vær oppmerksom på at mange voksne tror at de unge er mer modne og sterkere enn det de egentlig er. Tenåringer er i en løsrivningsfase. De veksler mellom ulike behov som selvstendighet og nærhet. Hvis man ser en stor venneflokk som tar seg av hverandre, er det mange voksne som trekker seg tilbake og regner med at de unge klarer seg selv.

Her må voksne være våkne. Det er viktig at de voksne står sammen med ungdommene sine når de gjør sine første sterke opplevelse av tap og sorg. Barn og ungdom har et veldig stort behov for nærhet med voksne etter å ha mistet en de er glad i.

 

 

Eventyr

 

Og guttongen låg i en yr fantasi

med feber mens slekta gikk sakte forbi,

dom snufse og gret og sa ”stakkars`n Kal” –

da kom det ei hæinn som var varsom og sval.

”Du skal vara med meg du,” sa dauen.

 

” Å det er nå så mye je skulle ha gjort

og bedt omforladels ved himmelens port,

je sa så my`stygt om a Martina Eng,

je kain itte vente no paradisseng.”

”Hu har sagt litt om deg og,” sa dauen.

 

”Og slik som je ljaug, je var æiller som folk,

je er skuldig a Klara for tre liter mjølk,

je fekk med ei krone og enda lit tel

og det vart tel coca og en karamell.”

”Je skal ta det på hemveg,” sa dauen.

 

”Je trudde at dauen var fali og stygg,

Men du leie meg du, du er rolig og trygg.

Nå er je så trøtt, får je legga meg ned

i armkroken din der je trur je finn fred?”

”Ja, her skal du såva,” sa dauen.

 

Alf Prøysen

MEDISIN MOT SORGEN

Vonde følelser i sorg er ikke farlig. Sorg er ikke en sykdom som kan behandles med medikamenter. Det er verken sunt eller naturlig å medisinere bort sorg og smerte.

Når det gjelder søvn, er det normalt å ikke sove så mye de første nettene etter et dødsfall. Men hvis man får langvarige søvnproblemer, kan det være nyttig med sovemedikamenter en kort stund. Dog bør man først ha prøvd andre tiltak.

Husk at den aller beste hjelpen er den man kan gi hverandre som medmennesker.

 

 

Selvmord

Det kan være ekstra vanskelig å oppleve dødsfall hvor den døde tok sitt eget liv. Helsedirektoratet og LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord har utviklet en veiledning for å ivareta etterlatte ved selvmord.

 

”Sorg er prisen for å elske”

 

Eyvind Skeie

LATTER OG TÅRER

Enkelte hevder at vår tids lykkekultur med forsøk på å fjerne alt ubehag fra livet, er en usunn utvikling. I et samfunn hvor vi hele tiden skal ha det bra og føle lykke, er det viktig å ta seg tid til å kjenne på hvor vond sorgen er.

 

En sunn sorg trenger et rom for både glede og sorg. Vi trenger både gråt og latter for å leve, man skal ikke velge en og fortrenge det andre. En gammel leveregel lyder: «Gråt når du trenger det, og le når du kan». Både gråt og latter kan være av det gode for sørgende.

 

Perspektiv

 

”Mennesket vokser i livets strid”,

heter det velberget

blant folk som har striden bak seg.

Ska lure på det …

sjøl har jeg faktisk minket;

snart er jeg så liten at

jeg ser himmelen

gjennom lissehøla i skoa mine.

 

Hans Børli 

SORG ER EN HJELPER

 

Sorg har en viktig funksjon. Sorg skal hjelpe den sørgende til å forsone seg med tapet av den som er død. Sorg er å savne, å dvele ved minner, å forstå og erkjenne at man har mistet noen. Sorg er en hjelp til å tilpasse seg det nye livet. Livet blir aldri som før etter å ha mistet noen man er glad i. Tapet vil alltid være der. Sorgen kan hjelpe med å integrere tapet i det nye livet.

Sorgprosessen er tiden det tar å lære seg å leve uten den man var glad i. Derfor er sorg et krevende arbeid som tar mye tid og krefter. Sorg er et arbeid som skal gjøres inne i den som sørger. Det er vanlig å kalle det sorgarbeid.

Man kan gjerne kjenne på skiftende dagsform den første tiden etter et dødsfall. Sorg kan lett føre til at man ikke er oppmerksom på kroppens vanlige behov. Et godt råd er å ha en viss struktur i hverdagen. Prøv å spise og sove til regelmessige tider, gjøre dagligdagse ting som å ivareta personlig hygiene, lage mat, gjøre husarbeid og raskt komme inn i vanlig døgnrytme. Det er viktig å finne en balanse mellom arbeid og hvile. Det kan kanskje høres banalt ut, men når det er kaos i tankene, trenger man klare rammer.

Hva kan man gjøre for å hjelpe venner eller familiemedlemmer gjennom en sorgreaksjon? Fagfolk hevder at en normal sorg ikke bør bli et fag for spesialister. Vi må støtte et av menneskets viktigste egenskap, nemlig det å kunne ta i mot omsorg. Sorg skal ikke behandles, men gjennomleves. I denne prosessen er familie, venner og det øvrige sosiale nettverket det viktigste grunnlaget for at sørgende kan finne tilbake til et liv som etter hvert får tilbake sin mening.
 

 

Gråt kjære

 

Gråt kjære

når jeg går

for aldri å vende

tilbake

 

gråt av glede

for det som var

i glede

over livet som lever

videre

 

Lillian Skow

HVA ER SORG

 

Sorg er en del av livet man nok aldri kan bli skikkelig kjent med. Alle har sitt eget indre landskap, sine egne følelser og reaksjonsmåter. Derfor kan man ikke si at når man sørger skal man kjenne det på en bestemt måte. Alle er forskjellige.

 

Sorg er en naturlig reaksjon når man har mistet noen man var glad i.

 

Sorg kan oppleves på mange og ulike måter. Psykolog Atle Dyregrov tar avstand fra den gamle forestillingen om at sorg «skjer i faser», slik den beskrives i mange lærebøker. Sorg er svært personlig fra person til person. Det finnes ikke en riktig måte å sørge på. Noen gråter og noen gråter ikke. Noen snakker, mens andre tier. Noen er sinte og andre er bare oppgitt og lei seg. Noen reagerer sterkt etter dødsfallet og lite senere, mens det for andre kan være omvendt. Sorgreaksjoner følger aldri enkle forløp. Hvordan mennesker reagerer i sorg er langt mer uforutsigbart enn tidligere antatt hevder Dyregrov.

 

Sorg kan også romme fred. Døden kan oppleves som en naturlig avslutning på et langt liv. Tap og sorg kan for noen innebære lettelse fra byrder, mens for andre kan savnet kjennes påtrengende i lang tid.

 

Fordi sorg oppleves og uttrykkes ulikt, er det viktig å ha respekt for hvert enkelt menneskes sorgreaksjoner.

Det å savna

 

Det er eit privilegium

å kjenna savn.

Vondt, ja

og tungt.

Med det fortel

om ein nærleik

som var.

Om varme, lys

og latter.

Det å savna er

den andre sida

av det å ha fått.

Å ikkje kjenna

savn, ville vera å

aldri ha elska.

 

 Bente Bratlund Mæland

USUNN SORG

Sorg kan være svært smertefullt. Livet blir aldri som før. Men fravær av sorg kan være vanskeligere.

 

Uten en sunn sorgreaksjon kan man sette seg fast i sorgen. Hvis det går år uten at den som sørger beveger seg videre, kan man ha utviklet et usunn sorgreaksjon.

 

Man kan komme i en situasjon hvor man dyrker sorgen, hvor den døde heroiseres og idealiseres. Hvis man dyrker sorgen, er det noe som setter seg fast. Da er det bare fortiden som får gjelde, og framtiden og livet får begrensede muligheter til å nå inn i til den enkelte. Dyrker man sorgen, handler det etter hvert mindre og mindre om den som er død, og mer og mer om den etterlatte sin egen harde skjebne. Det går an å sørge, lengte, savne og til tider minnes den man mistet, og samtidig gå videre og omfavne det som livet fortsatt har å gi. 

 

Dette er noen få av tegn på at man kan trenge profesjonell hjelp for å komme videre.

Når sorgen har satt seg fast kan en nøytral utenforstående være til

god hjelp.

For det er ens eget indre

som er sorgens eller gledens kilde.

 

Knut Hamsun

Begravelsesbyrået Puntervoll as.  Jonas Rodvelts vei 35, 4372 Egersund. Telefon 51 49 50 50.