KOSTNAD FOR GRAVFERD

Kostnaden for en gravferd varierer, det avhenger av hvilke valg man tar.

Nedenfor finnes opplysninger vedrørende kostnad for gravferd uten seremoni, enkel gravferd, vanlig gravferd, prisforskriftens krav til minimums- og maksimumspris samt byråets prisliste.                                           

 

Vi gir veiledning med henhold til personlige ønsker og alternative valgmuligheter.

Vi ønsker å bidra til en personlig og verdig gravferd uavhengig av kostnad.

Vi i begravelsesbyrået plikter å gi skriftlig pristilbud ved bestilling av en gravferd.

 

Fakturaen består av fire hovedelementer:

  • Byråets egne tjenester og varer, så som kiste, utstyr, transport, byråets honorar og 

        administrasjonskostnader.

  • Utlegg til annonser, blomster, solosang, musikk, bespisningssted med mer.

  • Kommunale avgifter.

  • Merverdiavgift. Norsk lov sier at på noen punkter i gravferdsfakturaen må merverdiavgift legges til, på andre punkter ikke. Dette vil framgå klart i fakturaen.

 

Fakturaen fra byrået er sammen med andre gravferdsutgifter fradragsberettiget ved beregning av arveavgift.

Varer/tjenester som er pliktige, er inkludert mva. Betalingsbetingelser netto per 10 dager, 2019

 

 

GRAVFERD UTEN SEREMONI
Egersund, kr. 8 700,-

Kiste m/utstyr, B

Kledning/nedlegg i kiste

Båretransport, Egersund

Administrasjonskostnader

 

ENKEL GRAVFERD
Egersund kapell, kr 13 880,-

Kiste m/utstyr, B

Kledning/nedlegg i kiste

Båretransport, Egersund

Lys/utstyr/pynting/klargjøring/assistanse kapell

Sanghefter 25 stk, hvit

Kistepynt, 1 rose

Gravmerke m/navneplate

Byrå honorar

 

 

VANLIG GRAVFERD
Egersund kapell, kr 29 000,-

Kiste m/utstyr, vanlig

Kledning/nedlegg i kiste

Båretransport, Egersund

Pynting/klargjøring/assistanse seremoni

Sanghefter, akvarell

Gravmerke m/navneplate

Byrå honorar

 

Tilvalg som blant annet annonse, blomster, solist og minnesamvær er ikke inkludert i vanlig kostnad for gravferd.

 

 

PRISOVERSIKT FOR GRAVFERD

EKSEMPEL PÅ PRISER - MINIMUM OG MAKSIMUM 2019

Iht. forskrift om prisoversikt for gravferd. Varer/tjenester som er pliktige er inkludert mva.

VARER/TJENESTER

 

A. Kiste

1. Kiste m/utstyr: 

2. Kledning/nedlegg i kiste:

 

B. Transport

1. Bringing av den døde på båre 
    fra dødssted til oppbevaringssted

2. Bringing av kiste til dødssted eller

    oppbevaringssted

3. Transport fra dødssted/

    oppbevaringssted til seremonisted

4. Transport av utstyr/betjent 

    til seremoni

5. Evt. transport kiste etter seremoni

 

6. Assistent bårebil

C. Seremoni

1. Assistanse

2. Pynt, lys/leie utstyr   

3. Program 50 stk,   

4. Kistedekorasjon

5. Assistanse ved gravlegging

 

D. Honorar/gebyr

1. Salær 

    Administrasjonskostnader

    Konferanse 

    Konferanse, klarering

    Hygieneartikler

    Klargjøring kiste

    Melding papirer/off. kontor    

    Fakturagebyr 

Dødsannonse

DT, 1 spalte 75mm.

Digital publisering

 

Sum 

 MIN. pris

 

4 500,-

1 200,-

 

 

 

1 900,-

 

1 100,-

        0,-

       

        0,-

1 100,-,-

   800,-

 

 

1 200,-

   500,-

   850,-

     40,-

    800,-

 

1 500,-

   800,-

   800,-

       0,-

   390,-

        0,-

        0,-

        0,-

1 075,-

        0,-

 

18 555,-

MERKNAD

Egersund/dagtid

 

 

1 betjent

 

 

 

 

 

 

E. kapell

 

E. kapell

E. kirke til kirkegården

 

 

 

 

 

Hvite

1 rose

 MAKS pris

  

 

19 000,-

  2 400,-

 

 

 

  1 900,-

 

  1 900,-

 

   1900,-

         

     900,-

  2 600,-

 

      800,-

 

 

  3 200,-

  1 400,-

  3 100,-

  3 000,-

     800,-

  3 000,-

  3 600,-

  2 400,-

     400,-

     390,-

     400,- 

         0,-

         0,-

   

 1 075,-

        0,-

54 084,-

MERKNAD

Egersund/dagtid

 

 

2 betjenter

 

 

 

2 betjenter

2 betjenter

 

Egersund Kirke

Krossmoen,

kjøring m/følge

 

Egersund Kirke,

Fortrykk/eget bilde

Ingen grense

Helg

 

Andre mulige kostnader

Kommunale avgifter faktureres ikke til bosatte i Dalane.

Minnesamvær – avhenger av meny og antall gjester.

Navnetilføyelse gravmonument – evt. nytt gravmonument.

Kostnader til musikalske innslag i seremonien.

 

Byrået redegjør for slike kostnader i konferansen og ved skriftlig prisoverslag til den som er økonomisk ansvarlig for gravferden.

Spesifisert faktura vil bli sendt ca. en uke etter gravferden, forfall 10 dager.

 

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall

Transportrefusjon – NAV.

Ved transport av avdøde fra dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har Folketrygden refusjonsordning.

Byrået kan veilede om dette.

 

Behovsprøvd gravferdsstønad- NAV.

Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra Folketrygden.

Byrået kan veilede om dette.

PRISLISTE

Varer/tjenester som er pliktige, er inkludert mva. 

Betalingsbetingelser netto per 10 dager.

Kister

Kiste m/utstyr, B

Kiste m/utstyr, hvit enkel 

Kiste m/utstyr, hvit vanlig 

Kiste m/utstyr, hvit ornament med hengehåndtak

Kiste m/utstyr, diamant 26 matt/design Jacob Jensen

Kiste m/utstyr, sort

Kiste m/utstyr, natur enkel

Kiste m/utstyr, furu

Kiste m/utstyr, eikefoliert

Kiste m/utstyr, ekstra stor

 

Kiste m/utstyr, barn 40 cm

Kiste m/utstyr, barn 60 cm

Kiste m/utstyr, barn 70 cm

Kiste m/utstyr, barn 98 cm

Kiste m/utstyr, barn 130 cm

 

Askeurner

Urne, vanlig

Urne, hvit 

Urne, eik 

Urne, blå sjø

Urne, diamant høyglans sort/design Jacob Jensen

Urne, hvit/sort dansk dekor

Utstyr til kister

Sinkkiste, ekskl. utstyr

Morspose, typegodkjent innvendig

Kistepose, typegodkjent utvendig

Flytrekk

Flylem m/stropper

Transportpose

Laken

Plasttrekk

Transport og assistanse

Bringing kiste Eigersund

Bringing kiste Eigersund, innen 20 km

Bringing kiste Sokndal

Bringing kiste Bjerkreim

Bringing kiste Ivesdal

Bringing kiste Ørsdalen

Bringing kiste Heskestad

Bringing kiste Moi

Bringing av kiste Ogna

Bringing av kiste Sus/Stavanger

Båretransport Egersund, sentrum

Båretransport Eigersund, innen 20 km

Båretransport Sokndal

Båretransport Sokndal gravferdsdag

Båretransport Bjerkreim

Båretransport Ørsdalen

Båretransport Heskestad

Båretransport Moi

Båretransport Ogna

Båretransport Sus/Stavanger

Båretransport/følgekjøring Krossmoen

Båretransport kremasjonsseremoni

Urneforsendelse

Båretransport over 20 km dekkes av NAV, egenandel

 

Assistent bårebil Eigersund

Assistent bårebil Dalane

Vaktbil Egersund sentrum

Vaktbil Eigersund

Vaktbil Dalane

Startgrunnlag bårebil

Startgrunnlag bårebil, langkjøring

Kilometerpris bårebil

 

Kledning/nedlegg i kiste

Klargjøring kiste

Kledning/nedlegg i kiste

Assistent kledning/nedlegg i kiste

Kledning/nedlegg i kiste v/SUS

Henting ved dødsfall i hjem, 2 betjenter dag

Henting ved dødsfall i hjem, 2 betjenter kveld/natt/helg

 

Hygieneartikler

Annonser

Dødsannonse, digital publisering

Seremoni

Lys/leie utstyr, enkel gravferd

Lys/ leie utstyr

Transport ekstra utstyr til seremoni

Pynting/klargjøring/assistanse kapell/kirke, enkel gravferd

Pynting/klargjøring  kapell/kirke

Pynting/klargjøring Egersund Kirke

 

Donasjonseske

Kondolanseprotokoll

Minnebok m/foto/tekst/per stk.

 

Kors/symbol gravsted m/navneplate, leie

Montering kors/symbol

 

Sanger

Gravsanger 25 stk, hvit 

Gravsanger 50 stk, fortrykk

Gravsanger 100 stk, fortrykk

Gravsanger 150 stk, fortrykk

Gravsanger 200 stk, fortrykk

Gravsanger 250 stk, fortrykk

Gravsanger 300 stk, fortrykk

Flere hefter, + kr. 200,00 pr. 50 stk,

Produksjonstillegg v/bilde

Solosang

Solosang Magnhild Hadland/Morten Aakre

Solosang Nils Emil Hadland m/akk Magnhild Hadland

Pianoakk. v/innleid pianist

 

Honorar

Administrasjonskostnader

Administrasjonskostnader, enkel gravferd

Administrasjonskostnader, uten seremoni

 

Salær 

Salær enkel gravferd

Konferanse, dagtid 1

Konferanse, dagtid 2

Konferanse, kveld/helg 1

Konferanse, helg 2

Konferanse, enkel gravferd

Konferanse, klarering 

 

Assistanse v/åpen kiste, dagtid

Assistanse v/åpen kiste, kveld/natt/helg

 

Konsulent/sjåfør/ekstra betjent, timepris (kl. 08-17)

Konsulent/sjåfør/ekstra betjent, timepris (kl. 17-08/helg)

 

  4 500,-  

  9 400,-

  9 900,-

12 500,-

19 000,-

12 500,-

  8 300,-

  9 900,-

  9 900,-

12 500,-

  3 100,-

  3 700,-

  4 200,-

  4 800,-

  6 200,-

   Gratis

  1 600,-

  1 700,-

  1 400,-

  2 900,-

  1 600,-

  7 000,-

  5 000,-

  7 900,-

  1 700,-

  1 800,-

  1 100,-

     400,-

     250,-

 

  1 100,-

  2 300,-

  2 500,-

  2 600,-

  2 700,-

  3 800,-

  2 700,-

  2 900,-

  2 400,-

  4 200,-

 

  1 100,-

  2 300,-

  2 500,-

  4 300,-

  2 600,-

  3 800,-

  2 700,-

  2 900,-

  2 400,-

  4 200,-

  2 600,-

  8 400,-

     450,-

  2 399,-    

     

     800,-

  1 600,-

 

     110,-

     200,-

     400,-

     900,-

  1 200,-

       18,-

 

 

      400,-

  1 200,-

  1 200,-

  1 200,-

  1 600,-

  2 400,-

      390,-

         0,-

     500,-

  1 400,-

     900,-

     

  1 200,-

  2 600,-

  3 200,-

 

     250,-

     450,-

     650,-

 

     590,-

     400,-

 

 

     750,-

  1 500,-

  2 000,-

  2 200,-

  2 500,-

  2 700,-

  3 000,-

 

  

  1 600,-

  2 600,-

  4 000,-

  4 500,-

1 500,- / 2 000,-

 

  2 800,-

  1 400,-

     800,-

  3 000,-

  1 500,-

 

  1 200,-

  1 600,-

  1 800,-

  2 400,-

     800,-

     400,-

 

     800,-

  1 200,-

 

     800,-

  1 200,-

Begravelsesbyrået Puntervoll as.  Jonas Rodvelts vei 35, 4372 Egersund. Telefon 51 49 50 50.